Vechtstromen

Eleonore Wolters

Ik ben Eleonore Wolters en zet me al vanaf 2008 in voor het waterschap. Wat wil de Algemene Waterschapspartij? Dat het waterschap oog krijgt voor uw belangen als burger. Want het gaat over uw woonomgeving en ook over uw portemonnee. De belangen van de stad moeten in goed balans zijn met die van bedrijven en natuur. Het waterschap moet doelmatig en transparant haar taken vervullen: schoon en veilig water. De Algemene Waterschapspartij is deskundig en onafhankelijk, als enige partij in dit waterschap.