Vechtstromen

Jeannette Schuddeboom

Jeannette Schuddeboom, 59 jaar, als VCA Manager werkzaam bij de Stichting eX:plain. Vanuit verschillende functies en rollen ben ik betrokken geweest bij veiligheidsvraagstukken. In de leefomgeving (Universiteit Twente, Advies- en ingenieursbureau Arcadis, wethouder gemeente Losser. In het onderwijs (Haagse Hogeschool). En nu in het Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer-stelsel. Ik zet mij voor u in bij Waterschap Vechtstromen om bij onze aanpak toekomstgericht praktische maatregelen te nemen. Met respect voor veiligheid en leefomgeving.