Vechtstromen

Paul Kraegenberg

Paul Kraesgenberg, 57 jaar, al 8 jaar werkzaam bij het waterschap Drents Overijsselse Delta als technisch specialist / projectleider van de afdeling  beheer en onderhoud watersysteem. Vanaf 2018 ben ik ook werkzaam bij gemeente Hengelo en Arnhem als projectleider.

De komende 4 jaar wil ik me inzetten voor een betere verbinding tussen bestuurlijk en ambtelijk van het waterschap Vechtstromen, zodat er keuzes worden gemaakt, die uitvoerbaar zijn en bijdragen leveren aan de taken van het waterschap. Waterkwaliteit, -kwantiteit, -veiligheid die vooral aansluiten op de wensen van de omgeving.

Vanaf 2021 ben ik penningmeester van de afdeling WVS