Vechtstromen

Rosemarie Merz

Ik ben lid van het Algemeen bestuur van Vechtstromen en bekleed de functie van Fractievoorzitter. Ik hecht vooral aan de onafhankelijkheid, het opkomen voor een goed waterbeheer met een belangenafweging zonder vooringenomenheid. Mijn achtergrondkennis van de landbouw en mijn belangstelling voor water, natuur, duurzaamheid en de toekomstbestendigheid van onze leefomgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Mijn ambities voor het vergroten van het waterbewustzijn maak ik  al voor een groot deel waar als vrijwilliger bij de watereducatie, maar ook binnen het Algemeen bestuur is daar nog veel in te winnen.

Ik ben een teamplayer, een verbinder, een enthousiast meerder en ik houd graag de ogen open voor de uitwerking van mooie plannen en beleid naar de praktijk. Ik denk graag integraal, heb een open oog voor kansen en ben bereid daar mijn tijd en energie in te steken.

Op dit moment ben ik gekozen als lid van het AB en tijdelijk fractievoorzitter