Vechtstromen

AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden.
Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat.
In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e partij geworden en dat is een puik resultaat.
Wij danken daarom bij deze ook onze kiezers van harte voor het in ons gestelde vertrouwen.
Er is een eerlijke campagne gevoerd. Alle partijen hebben oprecht gestreden en dat is ook een compliment waard. De verkiezingen hebben er zeker toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor het waterschap en de problematiek van de veranderende waterhuishouding met grotere droogte en meer water door piekbuien.
De komende periode zullen we zien met welke partijen we kunnen samenwerken om onze waterdoelen te kunnen bereiken.

 

Hans Lubbers, voorzitter

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...

Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden

Nieuws Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betal...