Vechtstromen

In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van de notitie monitoring Watergebied Mander. Deze zomer heeft aangetoond dat het drinkwaterbedrijf Vitens in het kwetsbare gebied van de waterwinning Mander 36% meer water heeft opgepompt dan volgens de provinciale vergunning geoorloofd was.
Daardoor kreeg het waterschap te maken op enkele cruciale plekken te maken met het wegvallen van de watervoerendheid en dat die terugval mede te wijten is aan deze onttrekking van grondwater.
De AWP is van mening dat Vitens meer kan doen om de negatieve effecten voor landbouw en natuur en het bekenstelsel in dit gebied te verminderen.

Een goede uitvoering van de waterhuishouding in Vechtstromen is alleen mogelijk als alle partijen dat in samenwerking doen met in achtneming van vergunningen en gemaakte afspraken. Die partijen voor het waterschap Vechtstromen zijn onder andere Vitens, de provincie Overijssel en niet onbelangrijk ook het Duitse drinkwaterbedrijf Wasser und Abwasser-Zweckverband Niedergrafschaft.
Door de kwetsbaarheid van het waterwingebied op deze hoge zandgronden dient de zoektocht naar alternatieve wingebieden door Vitens met meer urgentie te worden opgepakt. De hoge zandgronden zijn immers louter afhankelijk van regenwater en is toevoer van water door de hoge ligging niet mogelijk.

De motie werd breed ondersteund door alle partijen en het Dagelijks bestuur van Vechtstromen accepteert de motie en gaat er mee aan de slag

klik hieronder voor de tekst van de motie.

2. 20190227 – Motie AWP droogte en waterwinning Mander_def

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...

Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden

Nieuws Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betal...