Vechtstromen

AWP Vechtstromen. Waarom anders dan elke andere partij?

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek die wordt aangestuurd vanuit het verre den Haag. Wij van de AWP Vechtstromen vinden dat ‘droge voeten’ en ‘schoon water’ niet kunnen worden overgelaten aan politici die vele belangen vertegenwoordigen. Dit is waar de AWP Vechtstromen voor staat: geen politieke binding met Den Haag! De AWP doet niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale of landelijke verkiezingen. Onze partij zul je enkel en alleen terugvinden op de stemlijst voor de waterschapsverkiezingen.

Wat het waterschap Vechtstromen voor jou doet

Water is overal aanwezig in Nederland en bepaalt het landschap. Daar moet heel goed rekening mee gehouden worden. Het bestuur van een waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het water in haar gebied, zorgt daarbij voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en rioolwater. En zorgt zo voor gezond, schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater. Het waterschap is vanuit het oogpunt van water verantwoordelijk voor een veilige, gezonde en plezierige leefomgeving voor u en uw familie.

Waarom de AWP zich distantieert van politiek

Waterschappen zijn vooral technische organisaties. In de organisatie van een waterschap hoort volgens ons veel kennis aanwezig te zijn. Voor goed toezicht en controle is in een waterschapsbestuur ook deskundigheid vereist. Deze eis zien we bij belangrijke maatschappelijke organisaties terug, maar nog niet in het waterschapsbestuur. De AWP Vechtstromen vindt dat er nog te weinig onafhankelijke, niet-politieke partijen. In het waterschapsbestuur zitten. Andere (politieke) partijen gaan voor specifieke belangen, de AWP Vechtstromen gaat voor deskundigheid en afwegingen. De AWP vindt naast technische innovatie, onlosmakelijk sociale innovatie en communicatie met de omgeving van belang. Dit zijn heel belangrijke aspecten bij een goed toezicht op de taakuitvoering van een waterschap. AWP Vechtstromen staat voor verantwoording! Transparant, open en controleerbaar. Het waterschap is bevoegd, maar moet verantwoording aan u afleggen voor het door haar gevoerde waterbeleid.

 

Uitdaging voor de AWP Vechtstromen

De AWP komt op voor mensen die voor slimme, mooie, verstandige en pragmatische oplossingen gaan: in waterveiligheid, waterbeheer, waternatuur en waterzuivering. We staan maatschappelijk gezien voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaatverandering. Noodzakelijke vervangingen vragen om geld op lange termijn. Wij willen als waterschap niet onder water staan. Wettelijke normen vragen ook om meer ruimte voor water; dat kost behoorlijk meer. Daar zijn wij eerlijk in.

 

Wat u van de AWP Vechtstromen kan verwachten

Door voor de AWP te kiezen, kiest u voor de benodigde inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid in het waterschapsbestuur. De AWP vindt dat bij zo’n belangrijke organisatie als een waterschap niet de politiek maar juist deskundigen aan het stuur moeten zitten. Bestuurders van het AWP kijken verder vooruit en kiezen voor een verstandig, veilig en gezond waterbeleid. Dit alles zonder oneigenlijke compromissen op basis van ‘politiek handjeklap’.

De AWP wil in het waterschapsbestuur resultaat voor de inwoners bereiken. In een democratie hebben de mensen het voor het zeggen. In elk waterschap zoekt de AWP daarom de samenwerking en dus ook bij waterschap Vechtstromen. Een goed begrepen belang leidt immers tot de beste oplossing voor de mensen. Daarom wil de AWP dat het waterschapsbestuur écht luistert naar de mensen.

 

 

Er komen nieuwe verkiezingen op 15 maart 2023

Nieuws Indien u interesse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 45 e...

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...

Wat doet het waterschap Vechtstromen?

Nieuws    Hoofdfuncties waterschap Vechtstromen Waterschappen hebben vele taken die overlap hebben met vele organisaties. De hoofdfuncties van het Wate...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...