Vechtstromen

Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden

Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betalen van waterschapsbelasting. De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van bijna 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater.

Het waterschap

Waterschappen betalen hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing en krijgen geen geld van het Rijk. Een eigen waterschapsbelasting is belangrijk voor een onafhankelijke positie van de waterschappen. Als de waterschapsbelasting afgeschaft zou worden, moet het werk van de waterschappen worden betaald uit de inkomstenbelasting, die dan omhoog moet. De Algemene Waterschapspartij dringt aan op een doelmatig waterbeheer om de kosten voor de burger laag te houden. U betaalt elk jaar een waterschapsbelasting. Met deze belasting zorgt het waterschap dat het water schoon, voldoende en veilig is. Het waterschap Vechtstromen beschikt over 23 rioolwaterzuiveringen en beheert de waterpeilen van maar liefst 1300 stuwen en 200 gemalen. Ten slotte zorgt het waterschap voor onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4400 kilometer rivieren, beken en sloten.

Een rechtvaardigere belastingheffing voor u als inwoner

Alles wat het waterschap doet wordt betaald uit de belasting die in het gebied wordt geheven.
Alle inwoners uit het vechtstroomgebied betalen een heffing voor de waterzuivering. Daarnaast betalen eigenaren van woningen, bedrijven en landbouwgrond mee aan het stelsel van sloten, beken, rivieren en dijken om droge voeten te houden. Bovendien betalen inwoners ook nog eens een rioolheffing aan de gemeente. Zoals de verhoudingen nu liggen vindt de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen (AWP Vechtstromen) dat de inwoners van dorpen en steden naar verhouding te veel betalen ten opzichte van de bedrijven, landbouw en industrie. Wij willen dat die verhouding eerlijker wordt. Een eerlijkere belastingheffing is dan ook een van de belangrijkste speerpunten van de AWP Vechtstromen.

Bedrijven en industrie

Veel bedrijven (ook landbouw) hebben een groot economisch belang bij een goede waterhuishouding. Een belang dat door de huidige manier van belasting heffen niet altijd wordt vertaald in een redelijke afdracht aan het waterschap. Hoofdbestuurders van de landelijke AWP, Hans Middendorp en Ron van Megen hebben de waterschapsheffingen van alle 21 Nederlandse waterschappen onder de loep genomen. Ze komen tot de conclusie dat in het gebied van de Vechtstromen huishoudens samen meer dan 80 procent betalen van de 66,2 miljoen euro die deze belasting jaarlijks opbrengt. Dat geldt nog meer voor industrie die veel vuil afvalwater produceert dat door het waterschap moet worden gezuiverd, deels op kosten van de inwoners. Wij willen dat deze vervuilers de rekening moeten krijgen en komen daarom op voor de inwoners van steden en dorpen in Twente en Noordoost Drenthe!

 

Een transparant en open beleid

AWP Vechtstromen staat voor verantwoording! Transparant, open en controleerbaar. Het waterschap is bevoegd, maar legt wel verantwoording af aan alle inwoners voor het door haar gevoerde waterbeleid. En dat wil AWP in de toekomst nóg beter maken door de inwoners van het Vechtstroomgebied te blijven betrekken bij de besluitvorming.

 

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...