Vechtstromen

Indien u interesse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 45 euro per jaar en zet u in voor het lokale waterbelang. U krijgt de mogelijkheid voor een gratis cursus om u verder te bekwamen in het bestuur van het waterschap. Deze bestaat uit 4 avonden en wel op dinsdag 1 maart, donderdag 17 maart, dinsdag 29 maart en dinsdag 12 april) en wordt afgesloten met het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 11 mei.

Heeft u belangstelling voor het bestuur van het waterschap en onze rol daarin meldt u dan aan bij de secretaris van de afdeling AWP vechtstromen. Hans Lubbers : email : jfflubbers@home.nl.

 

 

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...

Wat doet het waterschap Vechtstromen?

Nieuws    Hoofdfuncties waterschap Vechtstromen Waterschappen hebben vele taken die overlap hebben met vele organisaties. De hoofdfuncties van het Wate...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...