Vechtstromen

Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving

Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen en bedrijfspanden. Dit heeft grote financiële gevolgen. Veel van de maatregelen die genomen worden door het waterschap hebben alleen effect voor bewoners in het buitengebied. Wij van de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen (AWP Vechtstromen) zijn van mening dat ook de inwoners in steden en dorpen droge voeten verdienen.

Gevolgen hoge grondwaterstand

We maken met ons allen steeds minder gebruik van het grondwater. Dit heeft als gevolg dat door de industrie het grondwaterpeil stijgt in veel gebieden. Deze hoge grondwaterstand kan leiden tot grote schade aan panden en gaat ten koste van de volksgezondheid. De eigenaren van de panden hebben hier een verantwoordelijkheid in, maar ook alle betrokken (water)organisaties kunnen in gezamenlijkheid zorgen voor oplossingen. De AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat de inwoners betrokken worden bij de besluitvoering.

Klimaatverandering: hoe zien we dat terug bij de Vechtstromen?

Het werkgebied van waterschap Vechtstromen was in 2018 een van de droogste plekken in Nederland.  Deze droogte heeft een grote invloed gehad. Zowel voor de bedrijven als voor de natuur. Maatregelen die hiertegen genomen worden, zijn onder andere het verhogen van stuwpeilen en uitbreiding van wateraanvoer. Daarnaast was er afgelopen zomer ook een sproeiverbod van kracht. De droogte van afgelopen zomer heeft bewezen dat het Vechtstromen gebied onvoldoende in staat is geweest om water uit natte periodes vast te houden. Er is een grote kans dat we vaker te maken krijgen met lange periodes van droogte. Onderzoeken moeten inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan verdroging, een toename van blauwalg, bodemdaling of meer hevige neerslag. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat iedereen gaat leren anders met water om te gaan.

Oplossingen

De opgave voor ons is, om het water beter te verdelen tussen de droge en natte gebieden. Sommige plekken zullen droog blijven en andere plekken zullen juist niet verdrogen. De pasklare oplossing om dit te doen is nog niet gevonden.  Om uiteindelijk bij deze oplossing te komen is een innovatie en collectieve samenwerking van alle partijen van belang. We zullen ons water goed moeten beheren en als het nodig is meer water gaan bergen, bufferen, infiltreren of nat maken. Boeren, burgers en bedrijven moeten meer duidelijkheid krijgen in wat het waterschap voor al deze bevolkingsgroepen kan betekenen. Verder wil het AWP Vechtstromen in het onderwijs meer educatie aanbieden om jongeren bewust te maken van waterbeheer.

Samenwerking

Gemeentes, provincies, het Rijk en waterschappen kennen allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Waarbij het streven is om met elkaar samen te werken. Echter werken politiek en eigenbelang vaak averechts. Op dit moment is het zo dat de inwoners in steden en dorpen het meest betalen en er het minst voor terug krijgen. Wij vinden dat deze verhouding vraagt om aanpassing. Wij komen op voor de inwoners in steden en dorpen, omdat deze moeten kunnen profiteren van de maatregelen die het waterschap voert en niet alleen de natuur of de landbouw.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...

Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden

Nieuws Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betal...