Vechtstromen

Hoe dringen we de plastic soep in uw omgeving terug?

Wereldwijd is er veel aandacht voor de grote hoeveelheden plastic in onze zeeën. Plastic dat bijdraagt aan een zich langzaam voltrekkende milieuramp. Er zijn al een paar grote initiatieven om de plasticsoep in de oceanen kleiner te maken. Een bekend voorbeeld daarvan is het systeem “Ocean CleanUp”, van de Nederlandse ondernemer Boyan Slot. Hij probeert de plasticsoep in de oceanen flink aan te pakken, door met een grote arm het zwerfplastic op te ruimen. Maar niet alleen in de grote oceanen hebben we last van het zwerfplastic, ook bij ons, in het gebied van de Vechtstromen vinden we resten van plastic. Met deze problematiek willen we ons actief gaan bezighouden.

Microplastic
Natuurlijk zeven we het rioolwater bij binnenkomst in onze rioolwaterzuiveringen om op die manier een groot deel van het plastic eruit te halen. Maar als we met de microscoop kijken dan zien we toch nog heel veel minuscule stukjes plastic die door de zeef heen glippen en uiteindelijk in het oppervlaktewater komen, op weg naar zee. Wij willen daar wat aan doen. Een maatregel die AWP Vechtstromen wil nemen is meer en betere voorlichting over (cosmetica)producten die veel van dit soort microplastic bevatten.
Het zeven bij stuwen
Een andere plek waar we plastics uit het water kunnen halen zijn de stuwen waar we met grove zeven drijfhout, plastics en andere vervuiling uit het oppervlaktewater halen. We zien bij sommige stuwen een grotere vervuiling dan bij andere. Samen met de inwoners wil het AWP Vechtstromen op zoek naar de oorzaken om die weg te nemen.

Verbod op wegwerpplastic
De Europese Commissie heeft op 28 mei 2018 een pakket maatregelen gepresenteerd om het gebruik van plastic producten te beperken. Plastic wattenstaafjes, bestek, bordjes, rietjes, roerstaafjes en stokjes van ballonnen moeten voortaan gemaakt zijn van duurzaam materiaal. Bovendien wordt de verantwoordelijkheid voor het opruimen en recyclen van plastic producten bij de producenten gelegd. Het verminderen van plastic afval draagt ook bij aan het verminderen van microplastic in ons water.
Voorlichting
AWP Vechtstromen vindt zuiver water belangrijk voor mens en milieu. De kwaliteit van water, bodem en ecosystemen staat op het spel. De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater moet goed zijn, zodat ook lange termijn de voedselveiligheid en drinkwaterkwaliteit geborgd blijven. Behoud van zoetwater is een basistaak. Geen medicijnresten, gifstoffen of microplastics. Voor nu en zeker voor de toekomst. Wij zijn verbonden met water. Leven met water en zonder water geen leven! AWP Vechtstromen is van mening dat er meer scholing gegeven moet worden over het beheer van water. Wij proberen alle inwoners te betrekken in de besluitvorming en daar hoort goede voorlichting bij. Daar kunnen veel organisaties bij helpen. Denk aan voorlichting op scholen of bij het kopen van medicijnen bij de apotheek.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...