Vechtstromen

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met hoosbuien. Gemeentes en het waterschap Vechtstromen werken samen om de wateroverlast, als gevolg van de hoosbuien, tegen te gaan. Het waterschap en de gemeentes kijken samen naar de beste opzet voor het rioolstelsel en het transport via persleidingen naar de rioolwaterzuivingsinstallatie. In deze zuiveringsinstallatie wordt het afvalwater gezuiverd, wat onder de verantwoordelijkheid van het waterschap valt. Wij, Algemene Waterschapspartij Vechtstromen, willen dat de gevolgen door hoosbuien binnen de perken blijven en vinden dat wij op dit moment onvoldoende voorbereid zijn.

Hevige regenbuien versus langdurige droogte

Men spreekt van een hoosbui wanneer er meer dan 50 mm regen per uur valt. De gevolgen van de hoosbuien kunnen ontzettend groot zijn. In de zomer van 2018 waren er meerdere hoosbuien die ervoor zorgden dat straten blank stonden, of zelfs erger: eind juli 2018 kwam het hele sportcentrum van Universiteit Twente blank te staan door een hoosbui.  De hoosbuien zorgen dus voor ontzettend veel schade. Maar het water dat valt zijn we hard nodig! In de komende jaren zullen we steeds vaker lange periodes van droogte krijgen. Door deze langdurige droogte kan de grote hoeveelheid die bij een hoosbui valt niet opgenomen worden in de grond. De grond is te droog dat het water op de oppervlakte blijft en dus voor overlast zorgt. AWP Vechtstromen wil dat er meer urgente maatregelen genomen worden om daardoor wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Simulaties

Het waterschap houdt bij de zware regenbuien haar ogen goed open. De gemeentes voeren normaal stresstests uit om te zien waar in de waterafvoer nog knelpunten zitten. Deze stresstesten geven inzicht in hoe maatregelen, die genomen worden door het waterschap of andere betrokken organisaties, uitpakken. Deze stresstesten worden digitaal uitgevoerd, door een tool dat een soort simulatie van hoosbuien uitvoert. Er wordt een 3D-omgeving nagemaakt en daarop worden de simulaties losgelaten. Daarmee kunnen we verschillende situaties met maatregelen uitproberen en we zien direct welke effecten dat zou hebben op het gebied.

Belangen AWP Vechtstromen

AWP Vechtstromen vindt het belangrijk om samen met alle inwoners te zorgen voor beter water doorlaatbare terrassen. Wanneer er in de toekomst meer hoosbuien komen door de klimaatverandering, zullen we meer regenwater vast moeten houden bijvoorbeeld in een regenton. Ten tweede vindt AWP Vechtstromen het belangrijk om samen met gemeentes grondwaterproblemen op te lossen en met de provincie waterproblemen in het landelijk gebied te beheren.  AWP Vechtstromen staat voor minder verharde oppervlakte! Het water vraagt ruimte van ons. Door de steeds hevige regenbuien, kan het water steeds slechter opgenomen worden door de bodem. Er ligt veel steen en asfalt in de steden waardoor het water dus niet opgenomen kan worden.

Vele organisaties zijn betrokken bij het water in het vechtstroomgebied. AWP Vechtstromen wil graag dat we allemaal samenwerken. Niet alleen met de provincie, gemeentes, overheid, alle waterschappen, Regio Twente en Euregio, maar ook andere participanten zoals verzekeraars, wooncoöperaties, ziektekostenverzekeraars, Landschap Overijssel en natuurorganisaties. Concreet pleit de AWP voor een goede samenwerking tussen gemeentes, waterschappen én de bewoners! Mensen serieus nemen staat dan ook hoog in het vaandel bij AWP Vechtstromen!

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden

Nieuws Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betal...