Vechtstromen

Inwoners van Twente en Noordoost Drenthe: bij elke stap betrokken

De verkiezingen van het waterschap Vechtstromen vinden plaats op 20 maart 2019. U bent misschien van mening dat het niet zo belangrijk is om op een waterschapspartij te gaan stemmen. Veel mensen hebben geen idee wat de taken van het waterschap precies zijn.
Waterschap: voor iedereen belangrijk
Het waterschap is er niet alleen voor de landbouw of de natuur. Maar zeker ook voor u! Iedereen is zich bewust van de noodzaak van een goed waterbeheer. Maar wie welke taak uitvoert is voor de meeste burgers in Twente en Noordoost Drenthe een groot vraagteken. Het beheren van drinkwater, rioolwater en daarnaast oppervlaktewater zijn primaire functies voor het waterschap. Bij het beheren zijn vele partijen/organisaties betrokken. Uiteraard het waterschap Vechtstromen, maar daarnaast ook de gemeenten, Vitens en de provincie Overijssel.

Verantwoordelijkheid en de samenwerking zoeken

De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen (AWP Vechtstromen) vindt het belangrijk om in de komende jaren duidelijk te maken aan de inwoners welke verantwoordelijkheid de verschillende organisaties in het waterbeheer vervullen. Daarnaast moeten de inwoners ook weten waar ze naar toe kunnen als er zich een probleem voorkomt. Inwoners weten vaak het best wat de oorzaak is voor het probleem, omdat die het dichtst bij het probleem staan. Als de inwoner meer betrokken wordt bij het oplossen van de problemen, zullen er sneller oplossingen gevonden worden. Waardoor maatregelen sneller op gang kunnen komen. AWP Vechtstromen wil de inwoners dan ook meer én intensiever betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Gemeenten moeten op hun beurt meer samenwerking zoeken met alle organisaties. Zodat er betere, kosteneffectieve maatregelen genomen kunnen worden.

Gezamenlijk aanspreekpunt

Inwoners moeten weten waar ze naar toe moeten als er een probleem is. Veel mensen hebben nu geen idee waar ze heen kunnen met waterproblemen. Vaak voelen ze zich niet gehoord en omdat er zoveel organisaties bij betrokken zijn, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. AWP Vechtstromen vindt het dan ook belangrijk dat er een gezamenlijk aanspreekpunt komt. Dit aanspreekpunt moet voor iedereen gemakkelijk te bereiken zijn. De inwoners moeten zich gehoord voelen en ook inspraak hebben bij de maatregelen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners betrokken zijn. Daarnaast is het ook van belang dat de gezamenlijke overheden: gemeentes, provincies, Vitens en natuurlijk het waterschap proactief participeren.

Oog voor Drentse veen en Twentse zand

De AWP Vechtstromen bestaat in het belang van de burger. Wij staan voor lokaal! Met oog voor het Drentse veen en Twentse zand. Voor uw leefbaarheid. AWP Vechtstromen bestaat uit onze landelijke en lokale waterdeskundigheid. Onze eigen kandidaten wonen bij u in de buurt, zijn deskundig, ervaren en staan open voor uw kennis van Twente en Drenthe. AWP Vechtstromen wil uw directe invloed en betrokkenheid bij het waterwerk! Het waterschap is klantgericht, heeft een digitaal waterloket, is laagdrempelig en luistert met heel haar aandacht naar u. Wij staan voor persoonlijke samenwerking met u als burger. De AWP stuurt erop dat het waterschap actief naar u toe komt met voorlichting, educatie en legt de betekenis van water uit.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...