Vechtstromen

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuur en landbouw. Dit is in zekere mate ook terecht. Wij van de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen (AWP Vechtstromen) vinden het ook belangrijk dat de boeren hun werk goed kunnen doen. Echter vinden wij het net zo belangrijk dat de inwoners van steden en dorpen hier geen hinder van krijgen. De inwoners in steden en dorpen worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Een gevolg daarvan is de overlast door de hoge grondwaterstanden, een ander voorbeeld is het wateroverlast na hevige regenbuien. Deze gevolgen gaan ten koste van de volksgezondheid en de kwaliteit van de huizen. En dat is precies wat AWP Vechtstromen wil voorkomen! Gemeentes, provincies en waterschappen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij vinden dat inwoners vaak zelf het best weten wat de oorzaken zijn en waar de oplossingen liggen. Dit is wat AWP Vechtstromen het liefst doet: gebruik maken van de kennis die de inwoners hebben. Samen komen we dan tot de beste oplossingen voor de waterproblemen in het stroomgebied van de Vecht.

Maatregelen waterbeheer stedelijk gebied

In het gebied de Vechtstromen wonen ruim 800.000 mensen. Slechts een klein percentage woont in het buitengebied. Dat betekent dat het merendeel in steden en dorpen woont. Het komt vaak voor dat de inwoners van deze steden en dorpen te maken hebben met natte voeten, als gevolg van slecht waterbeheer.  De AWP wil dat er maatregelen getroffen worden in het buitengebied, die een positief effect hebben op het stedelijk gebied. De maatregelen die het waterschap op dit moment neemt hebben maar al te vaak een positief effect voor de landbouw, maar geen effect voor de inwoners in de steden en dorpen. Wij van de AWP willen ervoor zorgen dat deze onbalans meer in evenwicht komt, zodat niet alleen inwoners in het buitengebied profijt hebben van de maatregelen, maar ook de inwoners in de steden en dorpen. AWP Vechtstromen is ambassadeur van betere communicatie met inwoners om het waterbewustzijn te blijven vergroten. Wij geven bijvoorbeeld educatie op scholen om ook kinderen bewust te maken van het water om hen heen.

AWP Vechtstromen staat voor deskundigheid, niet voor politiek

Of je het nu links of rechts bekijkt: politiek water bestaat niet. Alleen deskundigheid en betrokkenheid met de inwoners telt voor ons. AWP Vechtstromen vindt dat deskundigheid van de mensen in het bestuur het zwaarste weegt. Deze deskundigheid zal ten alle tijden boven het belang staan van de gedachtengoed: “Is er wel een klimaatverandering aan de gang” of een uitspraak als: “De problemen in de natuur moeten koste wat kost worden opgelost.”

 

De Algemene Waterschapspartij is met opzet geen partij zoals u die kent uit de landelijke Politiek. De AWP doet dan ook niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale of landelijke verkiezingen. De AWP onderscheidt zich van alle andere partijen waar u op kunt stemmen bij de waterschap verkiezingen. Op de AWP stemt u vanwege haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid. Deze drie eigenschappen van de AWP zal u altijd blijven terugzien in onze beleidsvoering en de mensen die staan voor AWP Vechtstromen.

 

 

Er komen nieuwe verkiezingen op 15 maart 2023

Nieuws Indien u interesse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 45 e...

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...

Wat doet het waterschap Vechtstromen?

Nieuws    Hoofdfuncties waterschap Vechtstromen Waterschappen hebben vele taken die overlap hebben met vele organisaties. De hoofdfuncties van het Wate...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...