Vechtstromen

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maar op dezelfde dag zijn ook de waterschapsverkiezingen. Wellicht stemt u elke vier jaar op een waterschapspartij, maar het kan ook zijn dat u er nog nooit op gestemd heeft. Misschien heeft u geen idee waar die waterschapsverkiezing nou precies om draait.

Meer aandacht voor waterschappen

Jaren terug leek het voor de burger alsof het waterschap in stilte opereerde. Inmiddels gaan de waterschappen vaker het gesprek aan en komen ze meer in de spotlight te staan. Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, waarbij u stemt voor een nieuw waterschapsbestuur. Sinds 2014 vinden deze verkiezingen plaats in de stembus, tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen.

De grenzen van de waterschappen vallen niet samen met de grenzen van de gemeenten of de provincies. Dat komt omdat de grenzen van de waterschappen vooral worden bepaald door stroomgebieden of door dijkringen (beschermende stelsels van dijken, duinen of hooggelegen gronden). Het waterschap Vechtstromen bestaat uit het stroomgebied van de Vecht.

 Hoofdfuncties waterschap Vechtstromen

Waterschappen hebben vele taken die overlap hebben met vele organisaties. De hoofdfuncties van het Waterschap Vechtstromen zijn:

–        Zorg voor de waterkering

–        Zorg voor hoeveelheid oppervlaktewater

–        Zorg voor de kwaliteit van het water

–        Zorg voor de water- en vaarwegen

 

Alle partijen gaan voor droge voeten, maar de manier waarop partijen maatregelen nemen is bij elke partij anders. Al deze partijen staan allemaal voor een ander belang, daarom zijn er nu democratische verkiezingen om al deze belangen te vertegenwoordigen. Als burger betaalt u waterschapsbelasting. Met deze belasting zorgt het waterschap voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en schoon oppervlaktewater. Waterschappen zijn de overheden die verantwoordelijk zijn voor de bescherming tegen water, de zorg voor voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en de uitvoering van afvalwaterzuivering. Dit zijn belangrijke taken voor het waterschap. Nederland kent 21 waterschappen, waar waterschap Vechtstromen er een van is. Het waterschap Vechtstromen beschikt over 23 rioolwaterzuiveringen en beheert de waterpeilen van maar liefst 1300 stuwen en 200 gemalen. Ten tweede zorgt het waterschap voor onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4400 kilometer rivieren, beken en sloten.

 

Wat er gebeurt met uw stem

U gaat naar de stembus om te stemmen op een waterschapspartij. Omdat u een onafhankelijk waterschap wilt, die onafhankelijk belasting heft zodat dat de overheid daar geen geld uit kan trekken om het aan andere zaken uit te geven. Algemene Waterschapspartij Vechtstromen streeft ernaar dichter bij de maatschappij te staan en samen met u, als bewoner, het gesprek aan te gaan. Dat is alleen mogelijk wanneer u gaat stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Deze voorzitter wordt in vaktermen watergraaf genoemd. Het bestuur bij een waterschap lijkt wel op die van een provincie of gemeente. De leden van het algemeen bestuur worden gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen. Deze vinden dit jaar dus plaats op 20 maart. De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is een waterschapspartij die opkomt voor de inwoners van steden en dorpen. We staan voor deskundigheid en zijn een niet politieke partij. Voor ons staat betrokkenheid met de burgers op nummer 1! We hopen u allemaal in het stembureau te zien tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart!

 

AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...

Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden

Nieuws Een eerlijkere belastingheffing voor inwoners van dorpen en steden Alle inwoners van Nederland dragen bij aan het regionale waterbeheer door het betal...