Vechtstromen

Ons waterschap zorgt voor het beheer van het water in Twente en Noord oost Drenthe. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en , schoon en voldoende oppervlaktewater. Wij moeten ook inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. De AWP wil dat deze taken goed geregeld zijn en blijven. De AWP Vechtstromen wil hieraan een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan leveren zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.
Speerpunten voor AWP Vechtstromen
· Water veiligheid
AWP-WVS werkt aan droge voeten en schoon water! Het water vraagt ruimte. Niet alleen in uw leefruimte maar ook in ons waterbewustzijn en gebruik. Het klimaat vraagt om aanpassing. Onderzoeken moeten inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering en dit inzicht moet leidend zijn voor maatregelen die onze behoeften duurzaam blijven garanderen. Wij allemaal moeten leren anders met water samen te leven. Meer water bergen, bufferen, infiltreren of nat maken, waardoor andere plekken droog blijven, of juist niet verdrogen.
· Water kwaliteit
AWP-WVS staat voor schoon water! Uw water! De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater dient goed te zijn. Behoud van goed zoetwater is onze taak, geen medicijnen en plastic in het water.
AWP-WVS staat voor lokaal! Onze eigen kandidaten wonen ergens bij u in de buurt, zijn deskundig, ervaren en staan open voor uw kennis.
· Water kosten
AWP WVS wil vaart zetten achter kostenverlaging voor de burger! Door optimale samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven of andere organisaties. Het belastinggeld moet doelmatig en doelgericht worden besteed en verantwoord.
· Water bestuur
AWP WVS wil een zuiver waterschap dat apolitiek is! Uw waterbelang staat voorop. Het waterschap is laagdrempelig en luistert naar u. Er is samenwerking met uw als burger, klant of partner.
AWP-WVS voert geen inkomenspolitiek! Dat is de taak van het Rijk. Wij zijn voorstander van regelingen die door alle waterschappen hetzelfde worden uitgevoerd..

AWP Vechtstromen behoudt 3 zetels in het Algemeen bestuur.

Nieuws AWP heeft haar 3 zetel en haar 3de plek kunnen behouden. Met 46.768 stemmers zijn wij trots met dit resultaat. In 3 van de 5 regio’s zijn wij de 2e ...

AWP Vechtstromen dient motie in tegen Vitens

Nieuws In de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft de Algemene waterschapspartij een motie ingediend naar aanleiding van...

Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart?

Nieuws Waarom zou u moeten stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart? Op 20 maart 2019 kunt u weer voor de provinciale verkiezingen stemmen, maa...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken?

Nieuws Hoe houden we de gevolgen van hoosbuien binnen de perken? Door klimaatveranderingen zullen we in de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met ho...