Vechtstromen

Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving

Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen en bedrijfspanden. Dit heeft grote financiële gevolgen. Veel van de maatregelen die genomen worden door het waterschap hebben alleen effect voor bewoners in het buitengebied. Wij van de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen (AWP Vechtstromen) zijn van mening dat ook de inwoners in steden en dorpen droge voeten verdienen.

Gevolgen hoge grondwaterstand

We maken met ons allen steeds minder gebruik van het grondwater. Dit heeft als gevolg dat door de industrie het grondwaterpeil stijgt in veel gebieden. Deze hoge grondwaterstand kan leiden tot grote schade aan panden en gaat ten koste van de volksgezondheid. De eigenaren van de panden hebben hier een verantwoordelijkheid in, maar ook alle betrokken (water)organisaties kunnen in gezamenlijkheid zorgen voor oplossingen. De AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat de inwoners betrokken worden bij de besluitvoering.

Klimaatverandering: hoe zien we dat terug bij de Vechtstromen?

Het werkgebied van waterschap Vechtstromen was in 2018 een van de droogste plekken in Nederland.  Deze droogte heeft een grote invloed gehad. Zowel voor de bedrijven als voor de natuur. Maatregelen die hiertegen genomen worden, zijn onder andere het verhogen van stuwpeilen en uitbreiding van wateraanvoer. Daarnaast was er afgelopen zomer ook een sproeiverbod van kracht. De droogte van afgelopen zomer heeft bewezen dat het Vechtstromen gebied onvoldoende in staat is geweest om water uit natte periodes vast te houden. Er is een grote kans dat we vaker te maken krijgen met lange periodes van droogte. Onderzoeken moeten inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan verdroging, een toename van blauwalg, bodemdaling of meer hevige neerslag. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat iedereen gaat leren anders met water om te gaan.

Oplossingen

De opgave voor ons is, om het water beter te verdelen tussen de droge en natte gebieden. Sommige plekken zullen droog blijven en andere plekken zullen juist niet verdrogen. De pasklare oplossing om dit te doen is nog niet gevonden.  Om uiteindelijk bij deze oplossing te komen is een innovatie en collectieve samenwerking van alle partijen van belang. We zullen ons water goed moeten beheren en als het nodig is meer water gaan bergen, bufferen, infiltreren of nat maken. Boeren, burgers en bedrijven moeten meer duidelijkheid krijgen in wat het waterschap voor al deze bevolkingsgroepen kan betekenen. Verder wil het AWP Vechtstromen in het onderwijs meer educatie aanbieden om jongeren bewust te maken van waterbeheer.

Samenwerking

Gemeentes, provincies, het Rijk en waterschappen kennen allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Waarbij het streven is om met elkaar samen te werken. Echter werken politiek en eigenbelang vaak averechts. Op dit moment is het zo dat de inwoners in steden en dorpen het meest betalen en er het minst voor terug krijgen. Wij vinden dat deze verhouding vraagt om aanpassing. Wij komen op voor de inwoners in steden en dorpen, omdat deze moeten kunnen profiteren van de maatregelen die het waterschap voert en niet alleen de natuur of de landbouw.

 

Er komen nieuwe verkiezingen op 15 maart 2023

Nieuws Indien u interesse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 45 e...

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...

Wat doet het waterschap Vechtstromen?

Nieuws    Hoofdfuncties waterschap Vechtstromen Waterschappen hebben vele taken die overlap hebben met vele organisaties. De hoofdfuncties van het Wate...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...