Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Zuiderzeeland

Welkom op de pagina van de Algemene Waterschapspartij in Flevoland

De Algemene Waterschapspartij is onafhankelijk en komt op voor het waterbelang van de inwoners van steden en dorpen in Flevoland. Dit is in scherpe tegenstelling met CDA, VVD en Christenunie, die de afgelopen vijf jaar telkens lieten zien vooral de boerenbelangen te steunen. In het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland zetten wij ons in voor:

 • zo laag mogelijke kosten voor de inwoners van STEDEN en DORPEN
 • een eerlijke lastenverdeling, dus niet afschuiven van buitengebied op de stad
 • een waterschap dat zich richt op haar kerntaken, veilig, voldoende en schoon water, zonder poespas.

Uw steun is onze kracht!

Dankzij de lidmaatschapsbijdragen van onze leden kunnen wij binnen Flevoland maar zeker ook landelijk uw stem een krachtig geluid geven. Met een bijdrage van €15 per jaar wordt u lid van de Algemene Waterschapspartij.

U kunt rekenen op daadkrachtig optreden om uw belastinggeld zo effectief mogelijk te besteden. Daar waar mogelijk strijden wij voortdurend voor lastenverlichting voor de inwoners van de stedelijke gebieden. Laat de serkste schouders de zwaarste lasten dragen. Via onderstaande link kunt u zich als lid melden.

WORDT NU LID!

 

Laatste nieuws

Lees verder

Weet u hoever uw huis onder water staat?

Neem eens een kijkje op http://www.overstroomik.nl

Hier vindt u de waterhoogtes bij een dijkdoorbraak en kunt u veilige plekken terugvinden in uw buurt.

Onze speerpunten als aanvulling op het landelijke programma van de AWP:

 • AWP is de stem van inwoners van STAD en DORP

De laatste jaren laten zien, dat het waterbeheer wordt gedomineerd door boerenpartijen als Werken aan Water Flevoland en LTO en de alleen op natuur gerichte groene partijen. Zij kunnen die leidende rol pakken door de volgzaamheid van de politieke partijen. Dat betekent, dat de belangen van de inwoners van de woonkernen categorisch in het gedrang komen. Zij hebben te weinig inbreng, anders dan het mogen bijdragen aan de kosten van waterbeheer. De AWP is de partij die voor hun belangen opkomt en ook hun stem laat klinken.

 • Waterveiligheid door betere communicatie

Wie aan water denkt, denkt in Nederland aan bescherming tegen het water, door veilige dijken. En als het toch fout gaat, dan behoren er een rampenplan en geoefende calamiteitenorganisatie te zijn; daarvoor is meer communicatie tussen waterschappen en gemeenten vereist. Meer gezamenlijke oefenprogramma’s zijn nodig, waarbij ook de bewoners worden betrokken. Al vanaf 2008 benadrukt de AWP, dat de bevolking meer bewust moet worden gemaakt van de badkuip waarin wij leven en de gevolgen, die een eventuele dijkdoorbraak zou kunnen hebben.

 • Waterveiligheid overstijgt politieke belangen

De veiligheid van onze bevolking is zo belangrijk, dat die niet uitwisselbaar is met andere maatschappelijke belangen en niet thuishoort in de arena van de algemene politiek. Om waterveiligheid los te weken van algemene politieke belangen, wil de AWP het beheer ervan houden zoals het waterschap nu is, een onafhankelijke bestuursorganisatie. 

 • Water en volksgezondheid

Water is nodig voor land- en tuinbouw, flora en fauna, maar ook voor ons drinkwater. De AWP wil spoedig overleg met medische instituten en organisaties (ziekenhuizen, apotheken enz.) om de toenemende vervuiling door medicijnen(afval) in ons drinkwater, terug te dringen. De kwaliteit van de leefomgeving en de volksgezondheid moet prioriteit krijgen boven commerciële belangen.

 • Plezier met en op het water

De inwoners van Flevoland betalen waterschapsbelasting aan Waterschap Zuiderzeeland en mogen daarvoor iets terug vragen. Veiligheid, schoon drinkwater, maar ook de mogelijkheid om te recreëren met, langs en op het water. Daarvoor is het nodig, dat dijken, vaarten en andere watergangen zoveel mogelijk voor iedereen (be)leefbaar en recreatief bereikbaar zijn.

 • Afvalwaterzuivering en innovatie

De AWP wil investeren om de kringlopen te sluiten, zodat onze afvalwaterzuiveringsinstallaties duurzame fabrieken worden, die geld opleveren in plaats van geld kosten.

 • Bodemdaling en peilbeheer

Door bodemdaling zijn sommige stukken van de provincie nu al niet meer doelmatig droog te houden. De AWP wil dat nagedacht wordt over een mogelijke herbestemming van die gebieden, bijvoorbeeld door er andere activiteiten dan landbouw te plannen of de natuur – en de met een  hogere voorjaars-waterstand gebate weidevogels – vrij baan te geven.  

 • Wie betaalt, bepaalt en wie wil bepalen, moet betalen

Hoewel de bewoners in dorpen en steden in de ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur, zijn zij de grootste betalers. De AWP pleit voor vermindering van door de overheid aangewezen bestuurszetels en wil meer invloed ten behoeve van de inwoners van de woonkernen. Zij betalen ervoor!
Bovendien vindt de AWP, dat investeringen door rijk of overheid, die niet van direct belang zijn voor de inwoners, door die overheden zelf moeten worden betaald.

 • Schoenmaker blijf bij je leest

Ook waterschap belastingen kunnen maar één keer worden uitgegeven. Niet alles wat nuttig of goed is kan, waardoor vaak moeilijke keuzes moeten worden gemaakt door het bestuur. De AWP blijft stevig inzetten op zo gering mogelijke afwijking van de kerntaken. Alleen zo blijft het waterschap betaalbaar.

 • Regeldrift beperken

Net als sommige gemeenten en andere waterschappen pleit de AWP voor regels, die mogelijkheden bieden en niet beperken. Veel regels kunnen dan ook worden geschrapt.

AgendaAWP Zuiderzeeland


  Fractieleden

 • Herman Zwaaf
 • Gedreven bestuurder met een passie voor water. En van de oprichters van de AWP. Oog voor de vertegenwoordiging van de inwoners van woonkernen en steden in de provincie Flevoland.

  » Lees meer

 • Ed Rehorst
 • Ed Rehorst is een bevlogen waterschapsbestuurder. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van financin en bedrijfsvoering bij gemeentes en in het hoger beroepsonderwijs.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Joep Mooren
 • Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: veilig wonen achter dijken, droge voeten en schoon water waarop je fijn kunt recreeren. Voor mij is dat niet zo vanzelfsprekend en dit wil ik graag uitdragen!

  » Lees meer

 • Marja Bisschop
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jeroen Peeters
 • Zet zich in voor de medemens om zich heen. Nu gegrepen door water in al haar facetten. Kwaliteitsbewust, het belang van u op nummer n. Waterbewust leven en werken!

  » Lees meer

 • ing. J. de Waal (Jiry)
 • Tegenwoordig nog in deeltijd werkzaam als zelfstandig adviseur in het waterbeheer, maar hoofdzakelijk bezig met de uitvoering van visserijregelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  » Lees meer

 • Ger Peters
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Erik het Hart
 • Als enthousiaste en betrokken inwoner van Flevoland ben ik mij bewust van de pioniers mentaliteit waarmee het dit land van de zee werd ingepolderd.

  » Lees meer

 • Herman van der Woude
 • Herman is zich bewust van de kwetsbaarheid van het gebied waarin hij woont; met het altijd nabije water waarvoor je te allen tijde eerbied moet hebben.

  » Lees meer

 • Marchien Koster
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Astrid van der Woude
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Eric Oosterom
 • De AWP staat voor sober, deskundig en maatschappelijk bewust waterbeheer. Van 2009 tot 2012 mocht ik voor de AWP in het waterschapsbestuur namens de inwoners van Almere en Lelystad veel inbrengen.

  » Lees meer

 • Edwin Hoogland
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Ank van Rijnsoever
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Bram van der Torre
 • Efficientie en zuinig omgaan met beschikbare budgetten zijn sleutelwoorden die bij mij passen. Wilt u weten waarom, lees dan verder!

  » Lees meer