Zuiderzeeland

Herman Zwaaf

Van jongs af aan is Herman Zwaaf bestuurlijk actief geweest. Dit was zo toen hij in de jaren zeventig in Delft woonde en dat zette zich voort toen hij en zijn gezin zich 1976 in Lelystad vestigden. In de loop der jaren bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij politieke partijen, vakbonden en sportclubs.

Een groot aantal jaren was hij werkzaam als Hoofd Personeel en Organisatie in Amsterdam en daarna een periode in dezelfde functie bij het waterschap. Nadat hij hiermee was gestopt, verminderde zijn belangstelling voor het werk van het waterschap niet. In 2008 ontstond de mogelijkheid om als gewone burger zich kandidaat te stellen. Hij sloot zich aan bij de pas opgerichte Algemene Waterschapspartij. Met de oprichters van deze partij was hij van mening dat slechts partijen met een belang onderdeel dienden te vormen van het waterschapsbestuur. Hij vond het principieel onjuist dat ook politieke partijen onderdeel hiervan konden zijn. Hij koos er voor het belang te dienen van de inwoners van dorpen en steden. Deze zijn ondervertegenwoordigd in het bestuur, maar betalen wel de hoogste bijdrage. Gelukkig bleek in 2008 een vele inwoners het met hem eens te zijn. De Algemene Waterschapspartij kwam met twee zetels in het bestuur van het waterschap.

Daarnaast wil hij onafhankelijk kunnen deelnemen aan de besluitvorming en niet worden belemmerd in zijn oordeelsvorming door politieke ideologieën. Binnen de Algemene Waterschapspartij is die ruimte er en kent de partij maar één belang en dat is het belang van veiligheid, voldoende en kwalitatief goed water. Hij is er van overtuigd dat dit belang alleen door een apart overheidsorgaan als het waterschap kan worden gegarandeerd. Veiligheid e.d. mag nooit een spel worden in de politieke arena.

Om nog meer gewicht te hebben in het bestuur is het noodzakelijk dat de Algemene Waterschapspartij groeit om zodoende het aantal zetels in het bestuur te vermeerderen. De kennis is er en ook het enthousiasme bij alle kandidaten op de lijst van de Algemene Waterschapspartij. Met veel plezier stelt hij zich dan ook beschikbaar als lijsttrekker.