Zuiderzeeland

Joep Mooren

Water staat centraal in mijn leven, zowel prive als in mijn professie. Ik heb een waterbouwkundige studie gevolgd  en heb in het buitenland gewerkt aan irrigatie en drainage projecten. In Nederland ben ik nauw betrokken geweest bij de aanleg van het eilandenrijk IJburg. Als watersporter maak ik graag gebruik van de Nederlandse meren en plassen. Daarom sta ik voor een waterschap dat zich primair inzet voor bovengenoemde doelen en daarbij zijn taken op een professionele wijze invult. Dit gedachtengoed vind ik  terug bij de Algemene Waterschapspartij!