Zuiderzeeland

NIEUWSDIENST donderdag 2 juni 2016

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net)

Het plan Sluizen gaat primair over de veiligheid van de bewoners van de regio Rotterdam – Dordrecht. Daarnaast biedt het plan ook enorme kansen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw en ontwikkeling van waternatuur in de Zuidwestelijke delta. Op 16 juni staat plan Sluizen weer op de agenda van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu.

Een vergelijking van Plan Sluizen met het beroemde plan van Lely dringt zich op. Immers, ook de visionaire ingenieur Lely kwam lange tijd niet verder met zijn plan voor de Afsluitdijk.  Pas na de Watersnood van 1916 en de voedseltekorten als gevolg van de grensblokkades in de Eerste Wereldoorlog sloeg de publieke opinie om.

De Algemene Waterschapspartij roept alle partijen op om op basis van het plan Sluizen te komen tot een gedragen toekomstvisie voor de waterstaatkundige inrichting van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Terneuzen, om zo veel mogelijk belangen optimaal te bedienen. Systeemingrepen hebben een enorme impact. Dat vereist dus grote zorgvuldigheid, maar biedt ook enorme kansen. Dat heeft Lely wel bewezen!

Serieus vervolgonderzoek naar kosten en baten

Wat nú nodig is, is een gedegen vervolgonderzoek naar de economische- en maatschappelijke kosten en baten van het Plan Sluizen, zodat in 2020 een gefundeerde deltabeslissing kan worden genomen over de aanleg van sluizen in de Nieuwe Waterweg. Moties met dergelijke strekking op initiatief van de AWP zijn in de Algemene Besturen van het Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Ger de Jonge, Algemene Waterschapspartij

Hans Middendorp, Algemene Waterschapspartij

http://www.waterforum.net/discussieforum/10240/algemene-waterschapspartij-wil-deltabeslissing-plan-sluizen-in-2020

Speuren naar de geur van de muskusrat

Nieuws Langzaam beweegt muskusrattenvanger Jacco Westendorp door het hoge groene riet. Vanwege zijn lieshoge laarzen voelt hij niets van de prikkende brandne...

Twee keer belasting betalen is één keer teveel!

Nieuws Twee keer belasting betalen voor ontwikkelingshulp betalen is één keer te veel. Onder deze titel maakt de Algemene Waterschapspartij (AWP) duidelijk...

Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij op 19 maart 2016

Nieuws 19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Po...

De aarde kan best een paar graden warmer

Nieuws De aarde kan best een paar graden warmer  Gerben van ’t Hof Het AD van 21-12-15 – 07:25 Richard Tol © Marcel van der Vlugt. Nederlanders...

AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018

Nieuws AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018   Op 26 mei heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland een nieuw...

[persbericht] Aankondiging definitieve kieslijst waterschapverkiezingen maart 2015

Nieuws Lelystad, de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt, waarmee zij de Waterschapsverkiezingen op 18 maart ingaat. Lijs...