Zuiderzeeland

AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018

 

Op 26 mei heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland een nieuw dagelijks bestuur gekozen en een bestuursprogramma vastgesteld.

De fractie van de Algemene Waterschapsbestuur kon de kandidatuur van de voorgestelde mensen van harte ondersteunen, maar kan zich niet volledig scharen achter het vastgestelde bestuursprogramma.

Het bestuursprogramma beoogt een besturingsinstrument te zijn. Echter de accenten die zijn aangebracht om de richting aan te geven waren te vaag en voor meerdere uitleg vatbaar. In zijn reactie heeft de AWP aangegeven slechts akkoord te gaan met dit programma als kan worden afgesproken dat elk voorstel vanuit het eigen partijprogramma kan worden beoordeeld. Het kan niet zo zijn dat er voorstellen, die gerelateerd zijn aan dit bestuursprogramma, niet kunnen worden geamendeerd omdat dit nu bij dit bestuursprogramma is vastgesteld.

De informateurs hebben in hun reactie wel aangegeven, dat het bestuursprogramma zeker geen einde maakt aan het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd. Ook de komende tijd zullen de kosten in de hand worden gehouden. Als er nieuw beleid wordt gemaakt, wordt zal oud beleid daarvoor moeten worden ingeleverd. Ook wordt geen groei van de organisatie voorgestaan.

Met deze toezeggingen heeft de AWP de aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dit bestuursprogramma mits daarbij is aangetekend dat de AWP de vrijheid neemt,  in deze bestuursperiode, alle voorstellen op eigen merites te beoordelen.

Wat was nu concreet de kritiek van de Algemene Waterschapspartij. Welnu, de AWP zal geen voorstellen steunen:

waarbij het waterschap uit eigen middelen ontwikkelingshulp gaat verlenen;
waarbij risico’s worden genomen bij innovatieve experimenten;
om een eigen lobby in Brussel te organiseren;
die door de behoefte aan duurzaamheid extra kosten met zich meebrengen, in plaats van de efficiëntie en kostenreductie;

Kortom, de Algemene Waterschapspartij wil niet dat er van de kerntaken wordt afgeweken. De opdracht aan het waterschap is duidelijk en er behoeven geen taken verricht te worden waarvoor andere overheidslichamen in het leven zijn geroepen.

Schoenmaker blijf bij je leest en dat zal de AWP de komende jaren ook steeds als boodschap meegeven.

Speuren naar de geur van de muskusrat

Nieuws Langzaam beweegt muskusrattenvanger Jacco Westendorp door het hoge groene riet. Vanwege zijn lieshoge laarzen voelt hij niets van de prikkende brandne...

Twee keer belasting betalen is één keer teveel!

Nieuws Twee keer belasting betalen voor ontwikkelingshulp betalen is één keer te veel. Onder deze titel maakt de Algemene Waterschapspartij (AWP) duidelijk...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net)

Nieuws NIEUWSDIENST donderdag 2 juni 2016 Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net) Het plan Sluizen gaat primair ...

Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij op 19 maart 2016

Nieuws 19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Po...

De aarde kan best een paar graden warmer

Nieuws De aarde kan best een paar graden warmer  Gerben van ’t Hof Het AD van 21-12-15 – 07:25 Richard Tol © Marcel van der Vlugt. Nederlanders...

[persbericht] Aankondiging definitieve kieslijst waterschapverkiezingen maart 2015

Nieuws Lelystad, de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt, waarmee zij de Waterschapsverkiezingen op 18 maart ingaat. Lijs...