Zuiderzeeland

De Algemene Waterschapspartij stemt niet in met een voorgenomen verbouwing van het hoofdkantoor.

Afgelopen dinsdag, 30 september was de maandelijkse vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap. Op de agenda stond onder meer de aankondiging van een voorgenomen verbouwing van het hoofdkantoor als gevolg van de invoering van het nieuwe werken.

Voor deze verbouwing werd een investeringskrediet van ruim 3,5 miljoen euro gevraagd, zodat dit bedrag kon worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2015 – 2018. In de jaren na de verbouwing zou dit bedrag snel worden terugverdiend door grotere efficiëntie en optimalisering van het werkklimaat.

De verbouwing houdt in, dat er grotere ruimtes worden gecreëerd om flexibel werken mogelijk te maken en dat meer ruimte komt voor werkplekken. Het woord kantoortuin werd in de argumentatie niet genoemd. De omschrijving luidde “het beoogde kantoorconcept”. Echter, als je een cellenstructuur in een kantoor beëindigd door het weghalen van wanden, ten behoeve van open ruimtes, dan is het niet lastig om dit te kwalificeren als een kantoortuin.

Veel werkgevers zagen het als een middel om de bedrijfskosten te verlagen en de productie te verhogen. Inmiddels komen velen daarvan terug en tonen vele onderzoeken aan dat het tegenovergestelde het geval is. Ook de werknemers gaan in de loop van de tijd ervaren dat er veel negatieve kanten aan zitten, zoals geluidsoverlast, klimaatproblemen, stress en stijging van het ziekteverzuim, om er maar een paar te noemen.

Om die reden heb ik namens de Algemene Waterschapspartij een pleidooi gehouden om dit niet te doen, maar nog eens goed te kijken naar alternatieven. Helaas mocht het niet baten. Wel werden een aantal fracties tot nadenken gezet, wat leidde tot meer kritische vragen. Mijn fractie had de indruk, dat veel leden van het algemeen bestuur vooral gekeken hebben naar de technische kant van de zaak en de argumenten van het College van Dijkgraaf en Heemraden. Ze hebben niet gekeken naar de losse eindjes van het voorstel.

De Algemene Waterschapspartij is echter niet zo naïef om te geloven dat deze aanpassing van het gebouw zichzelf terugverdient. Dit heeft dus consequenties voor de belastingtarieven. Wij willen deze zo laag mogelijk houden. Daarnaast willen wij een nieuw bestuur die na de verkiezingen in maart 2015 zal aantreden, niet confronteren met een besluit wat in de praktijk maar moeilijk kan worden teruggedraaid, zo ze dit zouden willen. Wij hebben derhalve niet ingestemd met het voorstel.

 

 

Speuren naar de geur van de muskusrat

Nieuws Langzaam beweegt muskusrattenvanger Jacco Westendorp door het hoge groene riet. Vanwege zijn lieshoge laarzen voelt hij niets van de prikkende brandne...

Twee keer belasting betalen is één keer teveel!

Nieuws Twee keer belasting betalen voor ontwikkelingshulp betalen is één keer te veel. Onder deze titel maakt de Algemene Waterschapspartij (AWP) duidelijk...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net)

Nieuws NIEUWSDIENST donderdag 2 juni 2016 Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net) Het plan Sluizen gaat primair ...

Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij op 19 maart 2016

Nieuws 19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Po...

De aarde kan best een paar graden warmer

Nieuws De aarde kan best een paar graden warmer  Gerben van ’t Hof Het AD van 21-12-15 – 07:25 Richard Tol © Marcel van der Vlugt. Nederlanders...

AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018

Nieuws AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018   Op 26 mei heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland een nieuw...