AWP team of AWP afdeling?

Per waterschap is er één waterschapsteam. Dit lokale waterschapsteam behandelt de zaken die betrekking hebben op de lokale aspecten van het betreffende waterschap, zoals lokale vertegenwoordiging, plaatselijke PR, ledenwerving en financiën. Aanspreekpunt  voor het lokale waterschapsteam is de contactpersoon (de AWP coördinator).

In waterschappen met een grote gekozen AWP fractie en veel actieve leden, kan een afdelingsbestuur worden ingesteld. Dit afdelingsbestuur behartigt de algemene belangen van alle leden. Het afdelingsbestuur organiseert tenminste tweemaal per jaar een afdelingsvergadering waar alle AWP leden uit de betreffende afdeling voor worden uitgenodigd.

Voor meer informatie over AWP team of AWP afdeling: zie het Huishoudelijk Reglement.

Elke AWP team of afdeling heeft een coördinator

De AWP-coördinator onderhoudt het contact tussen de leden van de AWP-afdeling en het landelijk bestuur. De AWP-coördinator hoeft geen lid te zijn de gekozen fractie in het Algemeen Bestuur van het waterschap. De AWP Coördinator is ook het aanspreekpunt voor nieuwe leden. Zie hieronder de lijst met AWP Coördinatoren: