Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Welkom

Wij zijn een landelijke, niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W's: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want uw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Het motto van de AWP luidt: 'Onafhankelijk, Deskundig en Betrokken'. 

De AWP is opgericht als kiesvereniging voor mensen, die mee willen doen met het besturen van de waterschappen, en die het belangrijk vinden dat de waterschappen niet overgeleverd worden aan de landelijke politieke partijen. De 'waan van de dag' is er niet voor ons. In de waterschapsbesturen streven we niet zo zeer politieke idealen na, maar verstandige besluitvorming over hoe we, nu en in de toekomst, Nederland droog en veilig kunnen houden. Met voldoende schoon en natuurlijk water, en dit tegen de laagste maatschappelijke kosten en een eerlijke verdeling van de waterschapslasten.

AWP: niet politiek, wel deskundig

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is er trots op dat zij onafhankelijk is van de landelijke politieke partijen. De AWP vindt het belangrijk dat haar kandidaten verstand hebben van water, en de dossiers goed kennen. Gewoon de beste mensen op de juiste plaats. Binnen de AWP zijn mensen van veel verschillende politieke voorkeuren, maar wat ons bindt is de pragmatische opstelling in de waterschappen.

De AWP zoekt een goede balans tussen de vier watertaken: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit. De AWP is voorstander van nieuwe waternatuur, maar wel voor een schappelijke prijs. De AWP staat voor sober en doelmatig en is kritisch op de kosten die het waterschap maakt.

Onze standpunten in de waterschapspolitiek

Op de AWP-website worden regelmatig actuele opinies en standpunten naar buiten gebracht. Klik hier! Bovendien kunt u doorklikken naar de AWP-teams per waterschap, waar lokale nieuwsberichten zijn te vinden.  Boveaan in de statusbalk vindt u de knop AWP-doelstellingen, en de knop AWP-programma, waar u ook ons verkiezingsprogramma 2015 - 2019 kunt vinden. 

Landelijk  proberen we ook om discussies over waterschapspolitiek aan te zwengelen. Daarvoor hebben we een openbare AWP LinkedIn groep, waar deelnemers een discussie kunnen starten.  Dit kan vervolgens leiden tot vragen binnen een waterschapsbestuur of zelf moties om besluitvorming op gang te brengen. Een standpunt kan ook leiden tot een brief aan de  minister om aandacht voor een bepaald probleem te vragen.

Voor bepaalde thema’s kan het landelijk bestuur een speciale commissie instellen, zoals een commissie om het verkiezingsprogramma op te stellen of om zich te verdiepen in het belastingstelsel of de kostentoedeling van de waterschappen.

Tot slot oganiseert de AWP twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst, in het voorjaar en in het najaar. We nodigen dan een interessante spreker uit om een speciaal onderwerp eens nader te belichten en met ons te bediscussiëren.Tijdens de najaarsbijeenkomst wordt ook de ALV gehouden.