Aanmelden als lid van de Algemene Waterschapspartij

Fijn dat je de Algemene Waterschapaprtij wil steunen! Vul a.u.b. onderstaand formulier in.
 

  Voornaam
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Gewoon lid of student* lid?
  Geboortedatum
  Lidmaatschap**- 1 of 2 jaar?
  Geslacht
  Straat
  Huisnummer
  Postcode
  Woonplaats
  E-mailadres
  Telefoon
  Rekeningnummer
  Incassomachtiging***
  In welk waterschap woon je?
  Opmerkingen

   
   
  *     Voor jeugd- en studentleden geldt een extra voordelig tarief.

  **   Het lidmaatschap is per kalenderjaar. Opzegging uiterlijk 1 december.

  *** Toestemming voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie.
  Altijd direct opzegbaar via button ‘contact’.