Aanmelden als lid van de Algemene Waterschapspartij

Fijn dat je de Algemene Waterschapaprtij wil steunen! Vul a.u.b. onderstaand formulier in.
 

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gewoon lid of student* lid?
Geboortedatum
Lidmaatschap**- 1 of 2 jaar?
Geslacht
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon
Rekeningnummer
Incassomachtiging***
In welk waterschap woon je?
Opmerkingen

 
 
*     Voor jeugd- en studentleden geldt een extra voordelig tarief.

**   Het lidmaatschap is per kalenderjaar. Opzegging uiterlijk 1 december.

*** Toestemming voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie.
Altijd direct opzegbaar via button ‘contact’.